-4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 24 Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
  -Bu kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarını sağlamaktır.
  -Türk vatandaşları ile karşılıklılık ilkesi gözetilerek Türkiye'de ikamet eden yabancılar Bilgi Edinme Hakkı Kanunundan yararlanabilirler.
  -Vatandaşlarımız, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki tüm meslek kuruluşlarının faaliyetleri hakkında bilgi alabilirler. Türkiye'de ikamet eden yabancılar ve tüzel kişiler de kendi faaliyet alanlarıyla ilgili olarak bilgi isteyebilirler.
  -Başvurular, dilekçeyle, bu Kanunla belirlenen matbu formu doldurmak suretiyle ya da faks veya e-posta yoluyla yapılabilir. Başvuruda, ad soyad, açık adres ve imza mutlaka olmalıdır.
  -Bilgi, hangi kurumdan isteniyorsa, başvuru o kuruma yapılmalıdır.
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller hakkında ki yönetmeliğin başvuruların cevaplandırılması ait süreler ile ilgili yönetmeliğin 20. maddesinde yer alan bilgi veya belgeye erişim süreleri uyarınca ;
  Madde 20- Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi 15(on beş) iş günü içinde sağlarlar. Ancak istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim 30(otuz) iş günü içinde sağlanır. Bu durumda, "sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine on beş iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir" hükmü uyarınca cevaplandırılması gerekir.

-İŞ BAŞVURULARINIZI İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞINA ŞAHSEN YA DA POSTA YOLUYLA YAPABİLİRSİNİZ. BU FORMU İŞ BAŞVURULARINIZ İÇİN KULLANMAYINIZ. AKSİ DURUMDA BAŞVURUNUZ İŞLEME ALINMAYACAKTIR.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.

W3 Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:12 Çankaya/Ankara(06100)/TÜRKİYE

YENİ BAŞVURU İÇİN

TC Kimlik No: :
  Soldaki karakterleri aşağıdaki kutuya giriniz.

ÖNCEKİ BAŞVURULARINIZ İÇİN

TC Kimlik No :
Ad :
Soyad :
-İŞ BAŞVURULARINIZI İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞINA ŞAHSEN YA DA POSTA YOLUYLA YAPABİLİRSİNİZ.